Vertebrata PalAsiatica, Vol. 58, 2020

 Issue 4

Subdivision and age of the Silurian fish-bearing Kuanti Formation in Qujing, Yunnan Province
CAI Jia-Chen, ZHAO Wen-Jin, ZHU Min. Pages 249-266       

A new species of Luganoia (Luganoiidae, Neopterygii) from the Middle Triassic Xingyi Biota, Guizhou, China
XU Guang-Hui. Pages 267-282

New chroniosuchian materials from Xinjiang, China
LIU Jun. Pages 283-292 

Taxonomic revision of Anthracokeryx thailandicus Ducrocq, 1999 (Anthracotheriidae, Microbunodontinae) from the Upper Eocene of Thailand
DUCROCQ Stéphane. Pages 293-304

New skulls of ctenodactyloids from the Early Oligocene of Ulantatal, Nei Mongol, China
XU Ran-Cheng, LI Qian. Pages 305-327

Ancient DNA molecular identification and phylogenetic analysis of Cervinae subfossils from Northeast China
XIAO Bo, SHENG Gui-Lian, YUAN Jun-Xia, WANG Si-Ren, HU Jia-Ming,CHEN Shun-Gang, JI Hai-Long, HOU Xin-Dong, LAI Xu-Long. Pages 328-248

 
 Issue 3

Osteological re-description of Macrocnemus fuyuanensis (Archosauromorpha, Tanystropheidae) from the Middle Triassic of China
Torsten M. SCHEYER, WANG Wei, LI Chun, Feiko MIEDEMA, Stephan N. F. SPIEKMAN. Pages 169-187       

A new species of Amynodontopsis (Perissodactyla: Amynodontidae) from the Middle Eocene of Jiyuan, Henan, China
WANG Xiao-Yang, WANG Yuan-Qing, ZHANG Rui, ZHANG Zhong-Hui, LIU Xiao-Ling,REN Li-Ping. Pages 188-203

New Hystrix (Hystricidae, Rodentia) from the Neogene of Linxia Basin, Gansu, China
WANG Ban-Yue, QIU Zhan-Xiang. Pages 204-220 

New material of Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from Xinyaozi Ravine in Shanxi, North China
DONG Wei, BAI Wei-Peng, PAN Yue, LIU Wen-Hui. Pages 221-248

 Issue 2

A redescription of the Silurian Sinogaleaspis shankouensis (Galeaspida, stem-Gnathostomata) from Jiangxi, China
GAI Zhi-Kun, SHAN Xian-Ren, SUN Zhi-Xin, ZHAO Wen-Jin, PAN Zhao-Hui, ZHU Min. Pages 85-99       

A new species of Scleropages (Osteoglossidae, Osteoglossomorpha) from the Eocene of Guangdong, China
ZHANG Jiang-Yong. Pages 100-119

A Late Miocene Huerzelerimys (Rodentia: Muridae) skull from Hezheng, Gansu, China
WANG Ban-Yue, QIU Zhan-Xiang, LI Lü-Zhou. Pages 120-133  

Reappraisal of Serridentinus gobiensis Osborn & Granger and Miomastodon tongxinensis Chen: the validity of Miomastodon
WANG Shi-Qi, ZHANG Xiao-Xiao, LI Chun-Xiao. Pages 134-158

Isotopic (C, O) variations of fossil enamel bioapatite caused by different preparation and measurement protocols: a case study of Gigantopithecus fauna
JIANG Qu-Yi, ZHAO Ling-Xia, HU Yao-Wu. Pages 159-168

Issue 1

New material of thelodonts from Lochkovian (Lower Devonian) of Qujing, Yunnan, China
CUI Xin-Dong, LI Qiang, QIAO Tuo, ZHU Min. Pages 1-15       

Pareiasaur and dicynodont fossils from upper Permian of Shouyang, Shanxi, China
YI Jian, LIU Jun. Pages 16-23

First report of immature feathers in juvenile enantiornithines from the Early Cretaceous Jehol avifauna
Jingmai K. O’CONNOR, Amanda FALK, WANG Min, ZHENG Xiao-Ting. Pages 24-44 
 

New gobiconodontid (Eutriconodonta, Mammalia) from the Lower Cretaceous Shahai and Fuxin formations, Liaoning, China
KUSUHASHI Nao, WANG Yuan-Qing, LI Chuan-Kui, JIN Xun . Pages 45-66

Cladistic approach on chronological relationship of the Pleistocene mammalian faunas from China
DONG Wei, LIU Wen-Hui, BAI Wei-Peng. Pages 67-81


  


Download attachments: