Vertebrata PalAsiatica, Vol. 57, 2019

 

 

Issue 4

A reappraisal of the Silurian galeaspids (stem-Gnathostomata) from Tarim Basin, Xinjiang
LIU Yu-Hai, ZHU Min, LIN Xiang-Hong, LU Li-Wu, GAI Zhi-Kun. Pages 253-273       

Basicranial morphology of Late Miocene Dinocrocuta gigantea (Carnivora: Hyaenidae) from Fugu, Shaanxi
XIONG Wu-Yang . Pages 274-307

Five new species of Arvicolinae and Myospalacinae from the Late Pliocene-Early Pleistocene of Nihewan Basin
ZHENG Shao-Hua, ZHANG Ying-Qi, CUI Ning. Pages 308-324  

New type of dinosaur eggs from Yiwu, Zhejiang Province, China and a revision of Dongyangoolithus nanmaensis

ZHANG Shu-Kang, XIE Jun-Fang, JIN Xing-Sheng, DU Tian-Ming, HUANG Mei-Yan. Pages 325-333

Issue 3

The tetrapod fauna of the upper Permian Naobaogou Formation of China— 4. the diversity of dicynodonts
LIU Jun. Pages 173-180       

A Middle Triassic kyphosichthyiform from Yunnan, China, and phylogenetic reassessment of early ginglymodians
XU Guang-Hui, MA Xin-Ying, WU Fei-Xiang, REN Yi . Pages 181-204

Metatarsal II osteohistology of Xixianykus zhangi (Theropoda: Alvarezsauria) and its implications for the development of the arctometatarsalian pes
QIN Zi-Chuan, ZHAO Qi, XU Xing. Pages 205-213  

Late Miocene Fossil Calibration from Yunnan Province for the Striped Rabbit Nesolagus

Lawrence J. FLYNN, JIN Chang-Zhu, Jay KELLEY, Nina G. JABLONSKI, JI Xue-Ping, Denise F. SU, DENG Tao, LI Qiang. Pages 214-224 

A preliminary study of serial stable isotope analysis tracks foraging ecology of fossil Asian elephants in South China
MA Jiao, WANG Yuan, JIN Chang-Zhu, ZHANG Han-Wen, HU Yao-Wu. Pages 225-240

Molecular clock dating using MrBayes
ZHANG Chi. Pages 241-224

 

 

Issue 2

The posterior cranial portion of the earliest known tetrapodomorph Tungsenia paradoxa and the early evolution of tetrapodomorph endocrania
LU Jing, Gavin YOUNG, HU Yu-Zhi, QIAO Tuo, ZHU Min. Pages 93-104       

Discovery of Omeisaurus (Dinosauria: Sauropoda) in the Middle Jurassic Shaximiao Formation of Yunyang, Chongqing, China
TAN Chao, DAI Hui, HE Jian-Jun, ZHANG Feng, HU Xu-Feng, YU Hai-Dong, LI Ning, WEI Guang-Biao, PENG Guang-Zhao, YE Yong, ZHANG Qian-Nan, REN Xin-Xin, YOU Hai-Lu. Pages 105-116

Cranial osteology of Beipiaosaurus inexpectus (Theropoda: Therizinosauria)
LIAO Chun-Chi, XU Xing. Pages 117-132 
 

A record of the early Protanancus and Stephanocemas from the north of the Junggar Basin, and its implication for the Chinese Shanwangian

WANG Shi-Qi, LI Chun-Xiao, ZHANG Xiao-Xiao, JIANGZUO Qi-Gao, YE Jie, LI Lu, LI Fu-Chang. Pages 133-154 

A new species of Kubanochoerus (Suidae, Artiodactyla) from the Linxia Basin, Gansu Province, China
HOU Su-Kuan, DENG Tao. Pages 155-172

  
 

Issue 1

A taxonomical revision of the Confuciusornithiformes (Aves: Pygostylia)
WANG Min, Jingmai O’CONNOR, ZHOU Zhong-He. Pages 1-37       

Negligible effect of tooth reduction on body mass in Mesozoic birds
ZHOU Ya-Chun, Corwin SULLIVAN, ZHANG Fu-Cheng. Pages 38-50

Evidence of diphyodonty and heterochrony for dental development in euharamiyidan mammals from Jurassic Yanliao Biota
MAO Fang-Yuan, ZHENG Xiao-Ting, WANG Xiao-Li, WANG Yuan-Qing, BI Shun-Dong, MENG Jin. Pages 51-76 
 

The frst Stalicoolithus shifengensis discovered in a clutch from the Sanshui Basin, Guangdong Province
ZHU Xu-Feng, FANG Kai-Yong, WANG Qiang, LU Xiao-Hong, WU Wei-Qiang, DU Yan-Li, HUANG Zhi-Qing, WANG Xiao-Lin . Pages 77-83  

Development and applications of paleontological computed tomography
WANG Yan-Fang, WEI Cun-Feng, QUE Jie-Min, ZHANG Wen-Ding, SUN Cui-Li, SHU Yan-Feng, HOU Ye-Mao, ZHANG Jiu-Chang, SHI Rong-Jian, WEI Long. Pages 84-92

    


Download attachments: