Vertebrata PalAsiatica, Vol. 56, 2018

Issue 4

A new species of Saurichthys from the Middle Triassic (Anisian) of southwestern China
WU Fei-Xiang, SUN Yuan-Lin, FANG Geng-Yu. Pages 273-294
 
      

New materials of Choerolophodon (Proboscidea) from Dhok Pathan Formation of Siwaliks, Pakistan
Sayyed Ghyour ABBAS, Muhammad Akbar KHAN, Muhammad Adeeb BABAR, Muhammad HANIF, Muhammad AKHTAR. Pages 295-305    

Late Pleistocene proboscideans from Yangjiawan caves in Pingxiang of Jiangxi, with discussions on the Stegodon orientalis–Elephas maximus assemblage
TONG Hao-Wen, DENG Li, CHEN Xi, ZHANG Bei, WEN Jun. Pages 306-326 
 

New progress on the correlation of Chinese terrestrial Permo-Triassic strata
LIU Jun
. Pages 327-342  

Implications for Late Miocene diet from Diceros gansuensis: starch granules in tooth calculus
CHEN He, WANG Shi-Qi, TAO Da-Wei, XIA Xiu-Min, CHEN Shan-Qin, WU Yan. Pages 343-353

 
 

Issue 3

Preface: In memory of Minchen Chow on the Centenary of his birth
WANG Yuan-Qing. Pages 177-179
 
      

Reappraisal of Endotherium niinomii Shikama, 1947, a eutherian mammal from the Lower Cretaceous Fuxin Formation, Fuxin-Jinzhou Basin, Liaoning, China
WANG Yuan-Qing, KUSUHASHI Nao, JIN Xun, LI Chuan-Kui, SETOGUCHI Takeshi, GAO Chun-Ling, LIU Jin-Yuan. Pages 180-192    

Postcranial morphology of Middle Eocene deperetellid Teleolophus (Perissodactyla, Tapiroidea) from Shara Murun region of the Erlian Basin, Nei Mongol, China
BAI Bin, WANG Yuan-Qing, MENG Jin. Pages 193-215 
 

A new species of Chilotherium (Perissodactyla, Rhinocerotidae) from the Late Miocene of Qingyang, Gansu, China
SUN Dan-Hui, LI Yu, DENG Tao
. Pages 216-228  

New material of the Late Miocene Moschus (Artiodactyla, Mammalia) from Huade, Nei Mongol, North China
DONG Wei, LIU Wen-Hui, ZHANG Li-Min, BAI Wei-Peng, CAI Bao-Quan. Pages 229-247

Fossil gibbons (Mammalia, Hylobatidae) from the Pleistocene of Chongzuo, Guangxi, China
ZHANG Ying-Qi, JIN Chang-Zhu, WANG Yuan, Alejandra ORTIZ, HE Kai, Terry HARRISON. Pages 248-263       

New ootype prismatoolithids from the Late Cretaceous Laiyang Basin and its signifcance
WANG Qiang, LI Yu-Guang, ZHU Xu-Feng, FANG Kai-Yong, WANG Xiao-Lin. Pages 264-272

 
 

Issue 2

Synchrotron X-ray tomographic microscopy reveals histology and internal structure of Galeaspida (Agnatha)
GAI Zhi-Kun. Pages 93-105       

A large peltopleurid fsh (Actinopterygii: Peltopleuriformes) from the Middle Triassic of Yunnan and Guizhou, China
XU Guang-Hui, MA Xin-Ying, ZHAO Li-Jun. Pages 106-120    

Restudy of Regalerpeton weichangensis (Amphibia: Urodela) from the Lower Cretaceous of Hebei, China
RONG Yu-Fen. Pages 121-136 
 

Taxonomic reassessment and phylogenetic test of Asiatosuchus nanlingensis Young, 1964 and Eoalligator chunyii Young, 1964
WU Xiao-Chun, LI Chun, WANG Yan-Yin
. Pages 137-146  

Tetrapod burrows from the Triassic Ermaying Formation of Shaanxi, China
YANG Jia-Sheng, YI Jian, DONG Li-Yang, LIU Jun. Pages 147-156

New materials of Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from Tuchengzi of Huade, Nei Mongol, North China
DONG Wei, LIU Wen-Hui, ZHANG Li-Min, CAI Bao-Quan. Pages 157-175       

News

 
 

Issue 1

New fndings of galeaspids (Agnatha) from the Lower Devonian of Qujing, Yunnan, China 
LIU Yu-Hai, GAI Zhi-Kun, ZHU Min. Pages 1-15       

High-precision temporal calibration of Middle Triassic vertebrate biostratigraphy: U-Pb zircon constraints for the Sinokannemeyeria Fauna and Yonghesuchus
LIU Jun, Jahandar RAMEZANI, LI Lu, SHANG Qing-Hua, XU Guang-Hui, WANG Yan-Yin, YANG Jia-Sheng. Pages 16-24    

A new species of Brontotheriidae from the Middle Eocene of Junggar Basin, Xinjiang, China 
LI Shuo. Pages 25-44 
 

Paleoecology of Cenozoic rhinos from northwest China: a stable isotope perspective
Dana BIASATTI, WANG Yang, DENG Tao. Pages 45-68  

New fossils of Bos primigenius (Artiodactyla, Mammalia) from Nihewan and Longhua of Hebei, China
TONG Hao-Wen, CHEN Xi, ZHANG Bei, WANG Fa-Gang. Pages 69-92

 


Download attachments: