Vertebrata PalAsiatica, Vol. 40, 2002

Issue 4

Agnathans from Llandovery (Silurian) of Kalpin ,Xinjiang ,China.
WANG Jun-Qing ,WANG Nian-Zhong , ZHANG Guo-Rui ,WANG Shi-Tao, ZHU Min. Pages 245-256

A new species of Lycoptera from Liaoning ,China.
ZHANG Jiang-Yong. Pages 257-266

The Lystrosaurus fossils from Xinjiang and their bearing on the terrestrial Permian-Triassic boundary.
LIU Jun , LI Jin-Ling , CHENG Zheng-Wu. Pages 267-275

A new armored dinosaur (Ankylosauria) from Beipiao Basin ,Liaoning Province ,Northeastern China.
DONG Zhi-Ming. Pages 276-285

New eomoropid (Mammalia , Perissodactyla) remains from the Middle Eocene of Yuanqu Basin.
HUANG Xue-Shi. Pages 286-290

A new species of Platybelodon (Gomphotheriidae , Proboscidea ,Mammalia) from Early Miocene of the Danghe Area, Gansu, China.
WANG Ban-Yue , QIU Zhan-Xiang. Pages 291-299

The stable carbon isotopes in the tooth enamel of three species of the Middle Miocene fossil herbivorous mammals from Tongxin ,Ningxia ,China.
WEI Ming-Rui , GUO Jian-Wei. Pages 300-304

Limb bones of Chilotherium wimani (Perissodactyla ,Rhinocerotidae) from the Late Miocene of the Linxia Basin in Gansu ,China.
DENG Tao. Pages 305-316

Hesperotherium—a new genus of the last chalicotheres.
QIU Zhan-Xiang. Pages 317-325

Issue 3

Land mammal faunal sequence of the Late Miocene of China: new evidence from Lantian, Shaanxi Province.
ZHANG Zhao-Qun, GENTRY Alan W., KAAKINEN Anu, LIU Li-Ping, LUNKKA Juha Pekka, QIU Zhu-Ding, SEN Sevket, SCOTT Robert S., WERDELIN Lars, ZHENG Shao-Hua, FORTELIUS Mikael. Pages 165-176

Sciurids from the Late Miocene Lufeng hominoid locality , Yunnan.
QIU Zhu-Ding. Pages 177-193

A new species of Entelodontidae (Artiodactyla ,Mammalia) from Late Eocene of Nei Mongol , China.
WANG Ban-Yue, QIU Zhan-Xiang. Pages 194-202

The discovery of Late Eocene mammal fossils from Burqin of Xinjiang.
YE Jie, MENG Jin, WU Wen-Yu, WU Shao-Yuan. Pages 203-210

Notes on Hyrachyus (Mammalia , Perisso-dactyla , Tapiroidea) from the Middle Eocene of Yuanqu Basin , Shanxi Province.
HUANG Xue-Shi, WANG Jing-Wen. Pages 211-218

The new discovery of the Plesiadapiformes from the Early Eocene of Wutu Basin, Shandong Province.
FU Jing-Fang, WANG Jing-Wen, TONG Yong-Sheng. Pages 219-227

A new therizinosauroid ( Dinosauria , Theropoda ) from the Upper Cretaceous Iren Dabasu Formation of Nei Mongol.
XU Xing, ZHANG Xiao-Hong, Paul SERENO, ZHAO Xi-Jin, KUANG Xue-Wen, HAN Jun, TAN Lin. Pages 228-240

The horizon and age of the marine reptiles from Hubei Province, China.
LI Jin-Ling, LIU Jun, LI Chun, HUANG Zao-Xian. Pages 241-244

Lopadaspis, new name for Discaspis Wang et al . , 2001.
WANG Shi-Tao, WANG Jun-Qing, WANG Nian-Zhong, ZHANG Zhen-Xian. Page 176

Issue 2

First discovery of fossil pike (Esox, Pisces, Teleostei ) from China.
CHANG Mee-mann,ZHOU Jia-Jinn. Pages81-96

New discovery of galeaspids from Early Devonian of Wenshan, southeastern Yunnan, China.
ZHAO Wen-Jin,ZHU Min,JIA Lian-Tao. Pages 97-113

A new species of Lariosaunts (Sauropterygia: Nothosauridae) from Triassic of Guizhou Southwest China.
LI Jin-Ling,LIU Jun,RIEPPEL Olivier. Pages 114-126

Late Paleocene of Qianshan Basin, A new genus of Soricomorpha (Mammalia) from the Anhui Province.
HUANG Xue-Shi,ZHENG Jia-Jian. Pages 127-132

Propterodorz ( Hyaenodontidae,Creodonta,Mammalia) from the Middle Eocene of Yuanqu Basin, Shanxi Province.
LIU Li-Ping,HUANG Xue-Shi. Pages 133-138

Discovery of Late Oligocene Eomyodon (Rodentia,Mammalia) from the Danghe Area, Gansu,China.
WANG Ban-Yue. Pages 139-145

Preliminary report on Postschizotherium (Mammalia: Hyarcoidea) material from Tianzhen, Shanxi, China.
QIU Zhan-Xiang,WEI Qi,PEI Shu-Wen,CHEN Zhe-Ying. Pages 146-160

The discovery of Early Devonian placoderms from Baoqing and Mishan counties of Heilongjiang Province.
WANG Jun-Qi,WANG Shi-Tao. Pages 161-164

Issue 1

A new Namurian palaeoniscoid fish from Zhongwei,Ningxia.
Lu Li-Wu. Pages 1-8

Cymbospondylus from the Upper Triassic of Guizhou,China.
LI Chun, YOU Hai-Lu. Pages 9-16

Creodont (Mammalia) remains from the Early Oligocene of Ulantatal,Nei Mongol.
HUANG-Shi,ZHU Bao-Cheng. Pages 17-22

A porcupine from Late Miocene of Linxia Basin,Gansu,China.
WANG Ban-Yue,QIU Zhan-Xiang. Pages 23-33

The first appearance of Tinosaurus fossil in the Quaternary.
LI Yong-Xiang,XUE Xiang-Xu. Pages 34-41

Pleistocene vertebrate fauna from Wuyun Cave of Tiandong County,Guangxi.
CHEN Geng-Jiao,WANG Wei,MO Jin-You,HUANG Zhi-Tao,TIAN Feng,HUANG Wei-Wen. Pages 42-51

The age and correlation of some Devonian fish-bearing beds of east Yunnan,China.
LIU Yu-Hai. Pages 52-69

The Late Neogene macromammalian assemblages from Lingtai,Gansu Province,China.
CHEN Guan-Fang. Pages 70-79


Download attachments: